მსგავსება

6

მსგავსება   ერთნაირობა,  მაგვარობა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და წინ მიმართული თითებით, სრულდება ერთმანეთისკენ მიმართული ტრაექტორიის მოძრაობა და ხელები ერთმანეთს ეხება. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.