მფლობელი

5

მფლობელი  ვინც ფლობს რასმე, მეპატრონე, მესაკუთრე, მპყრობელი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი სრულდება სახის დონეზე, გაშლილია ცერი და საჩვენებლი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, ხელისგული სხეულისკენაა მიმართული და ხელი განმეორებად, წრიულ მოძრაობას ასრულებს. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.