მოურიდებელი

1

მოურიდებელი  რიდის მქონე, მოკრძალებული, მოხათრებული

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მორცხვი“ ქვევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან, საჩვენებელი თითი ეხება ლოყას; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „არა“ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი თითების წვერები მამართულია ტუჩებისკენ, ხელი რკალური ტრაექტორიით მოძრაობს მარჯვნივ. ჟესტი სრულდება  სახის დონეზე.