მორცხვი

1

მორცხვი   მორიდებული, მოკრძალებული, მოხათრებული

 

ერთხელიანი, დინამიკური ფორმა, ქვევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრილია მუშტად, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან, საჩვენებელი თითი ეხება ლოყას. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.