მორჩილი

10

მორჩილი   გამგონე, დამჯერი, სხვისი ნება-სურვილის უხმოდ, წინააღმდეგობის გაუწევლად ამსრულებელი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, ორივე ხელი სინქრონულად სხეულისკენ მიემართება რკალური ტრაექტორიით და ეხება მხრებს. ჟესტი სრულდება მხრების დონეზე.