მოყოლა

6

მოყოლა   მოთხრობა რამის, მბობა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები მიმართულია წინ, შუა თითები და ცერები წვერებით ეხება ერთმანეთს, დანარჩენი თითები გაშლილია, ბოლო ფაზაში ზევით აღმართული თითები ფართოდ გაშლილია. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.