მომენტი

6

მომენტი   დროის უმოკლესი მონაკვეთი

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია წინ, გაშლილი ცერით და საჩვენებელი თითით ღია წრეა გამოსახული, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.