მოკავშირე

1

მოკავშირე  ვისაც (რასაც) კავშირი აქვს შეკრული ვინმესთან (რამესთან)

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, წინ მიმართულია მარცხენა ხელისგული, მარჯვენა ხელისგული მიმართულია სხეულისკენ, ერთმანეთზე გადაჭდობილია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, ორივე ხელით ერთად სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.