მკაცრი

Untitled

მკაცრი  სასტიკი, ულმობელი, მტკიცე ხასიათის მქონე

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი სიტყვა-ჟესტი „გული“ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული გაშლილი თითებით, ქვევით ჩაწეული შუა თითი ეხება მკერდს; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური ფორმა ქვევით მიმართულია ხელისგული გაშლილი თითებით და ქვევით ჩაწეული შუა თითით, სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.