მკაცრად

7

მკაცრად  სასტიკად, ულმობლად, მტკიცედ

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი  სიტყვა-ჟესტი „გული“ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული გაშლილი თითებით, ქვევით ჩაწეული შუა თითი ეხება მკერდს;  ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ფორმა მუშტად შეკრული თითებით სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, ზევით განთავსებული მარჯვენა ხელი ქვევით მოძრაობს და ეხება მარცხენა ხელს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.