მეთოთხმეტე

6

მეთოთხმეტე    რიგით თოთხმეტი
ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „თოთხმეტი“ წინ მიმართულია ხელისგული, ცერი ეხება მოხრილი თითების წვერებს, მომდევნო ფაზაში თითები გაშლილია, მხოლოდ ცერია ჩაკეცილი; ჟესტის მეორე ნაწილია  ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „რიგითობა“ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, ხელი მარჯვნივ გადაადგილდება თითების რხევით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრებისა და მკერდის დონეზე.