მეოთხედი

4

მეოთხედი    ოთხ თანასწორ ნაწილად გაყოფილი მთელის ერთი ნაწილი
ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით და ჩაკეცილი ცერით, სხეულისკენ მიმართულია მარჯვენა ხელისგული გაშლილი და მარცხნივ მიმართული თითებით, ხელი ქვევით გადაადგილდება თითების რხევით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრებისა და მკერდის დონეზე.