მელოტი

10

მელოტი მთლიანად ან ნაწილობრივ თავზე თმაგაცვენილი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი,  ქვევით მიმართულია თავს ზემოთ განთავსებული ხელისგული გაშლილი  თითებით და ქვევით ჩაწეული შუა თითით, რკალური ტრაექტორიით სრულდება ნახევარწრიული მოძრაობა მარჯვნივ. ჟესტი  წარმოდგენილია თავის დონეზე.