მარცხენა

1

მარცხენა    ის მხარე, საითაც გულია

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია მარცხენა ხელისგული ფართოდ გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.