მამა

15

მამა  კაცი თავისი შვილების მიმართ, მშობელი კაცი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგული გაშლილი თითებით და ჩაკეცილი ცერით, ხელი ეხება ჯერ შუბლს, შემდეგ ნიკაპს. ჟესტი სრულდება სახის დონეზე.