მაგალითი

14

მაგალითი  –  1. მაგალითი დებულების დასამტკიცებლად ან ასახსნელად მოყვანილი ცალკეული ფაქტი, ნიმუში; 2. მისაბაძი საქციელი თუ მოვლენა

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ზევით მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი თითებით, ზევით განთავსებული მარჯვენა ხელისგული იმავე კონფიგურაციით მიმართულია ზევით და სხეულისკენ, მარჯვენა ხელით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით და მარჯვენა ხელი ეხება მარცხენა ხელისგულს. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.