ლოზუნგი

8

ლოზუნგი   (პოლიტიკური პარტიის) მოკლედ გამოთქმული სახელმძღვანელო იდეა, ამოცანა ან მოთხოვნილება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „დაწესებულება“   ხელისგულები ერთმანეთისკენაა მიმართული ფლანგებში წრიულად მოხრილი საჩვენებელი თითით და ცერით, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, სრულდება  განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ გადაადგილდება, მარცხენა მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.