ლიტრი

1

ლიტრი   სითხის საზომი ერთეული, უდრის 1.000 კუბურ სანტიმეტრს

 

ჟესტი გადმოცემულია ძველი ანბანის „ლ“ დაქტილით.