ლეიბი

2

ლეიბი  გავსებული საგები, რაზედაც წვებიან. ლოგინის ქვეშაგები

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი წინ მიმართულია ერთმანეთთან ახლოს მიტანილი ხელისგულები გაშლილი და  ფალანგებში ერთად მოხრილი თითებით, ცერები განმეორებადი მოძრაობით ეხება გაშლილი თითების წვერებს და სრულდება განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ გადაადგილდება, მარცხენა მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.