კვალი

6

კვალი  _ ანაბეჭდი, ნიშანი, რომელიც დაჩენილია მიწაზე ან რისამე ზედაპირზე ადამიანის, ცხოველის ნაფეხური, ნატერფალი, ნავალი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, საჩვენებელი და ცერი თითები ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, ორივე ხელით სრულდება მოძრაობა კლაკნილი ტრაექტორიით წინ და ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.