კუბო

6

კუბო  _   მიცვალებულის ჩასასვენებელი ყუთი

ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური ჟესტი, ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ერთმანეთზე განთავსებული ხელისგულები ზედა ფალანგებში ერთად მოხრილი, წინ მიმართული თითებით. ჟესტი წარმოდგენილია  მკერდის დონეზე.