კრება

8

კრება _    1.  ორგანიზაციის ან  ჯგუფის წევრთა თავმოყრა რაიმე საკითხის გადასაწყვეტად, სათათბიროდ; 2. ერთად თავმოყრილ, შეკრებილ ადამიანთა ჯგუფი, კრებული

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, მონაცვლეობითი მოძრაობა ზევით-ქვევით და საჩვენებელი თითები მონაცვლეობით ეხება ლოყებს. ჟესტი წარმოდგენილია მხრებისა და სახის დონეზე.