კონცერტი

7

კონცერტი  _  სამუსიკო ნაწარმოებების საჯარო შესრულება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილია თითები, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, მონაცვლეობითი მოძრაობა წინ და უკან, ქვევით ჩაწეული შუა თითებით ხელები ეხება მკერდს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.