კომისია

9

კომისია  _   პირთა ჯგუფი – დროებითი ან მუდმივი ორგანო, რომელსაც მინდობილი აქვს ამა თუ იმ დავალების შესრულება ან რაიმე საკითხის გარკვევა და დამუშავება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები წინ და ქვევითაა მიმართული, გაშლილი და ფალანგებში მოხრილია შუა და საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, ორივე ხელით სინქრონულად სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.