კმაყოფილი

7

კმაყოფილი  _   ნასიამოვნები

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული სხეულისკენაა მიმართული  გაშლილი და ერთმანეთთან შეტყუპებული, მარცხნივ მიმართული თითებით, ხელი ქვევით მოძრაობს და ეხება მკერდს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.