ხვეწნა

9

ხვეწნა  _  დაბეჯითებული თხოვნა, მუდარა, ვედრება

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, საჩვენებელი თითი და ცერი ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, ხელი ეხება ყელს. ჟესტი წარმოდგენილია ყელის დონეზე.