ხელმწიფე

9

ხელმწიფე  _  სახელმწიფოს უმაღლესი გამგებელი, მპყრობელი, მეფე

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული გაშლილი და ფალანგებში მოხრილი თითებით, ხელი ეხება სხეულს მხართან ჯერ მარცხნივ, მერე _ მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.