ხელი

4

ხელი  _  ადამიანის ზედა კიდურის ნაწილი მაჯიდან თითების ბოლომდე, მტევანი

 

ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, ფართოდ გაშლილი და ზევით აღმართულია თითები. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.