ხედი

1

ხედი  _  გადასახედი, პანორამა, რაც ხედვის არეშია მოქცეული

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, გაშლილი და ზევით აღმართულია შუა და  საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება რკალური ტრაექტორიის ნახევარწრიული მოძრაობა მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.