ხაზი

2

ხაზი  _  ვიწრო ზოლი რისამე ზედაპირზე

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგული, საჩვენებელი თითი და ცერი ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.