ხარისხი

3

ხარისხი _  რისამე შედარებითი ღირსება

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „საუკეთესო“ _ სხეულისკენ მიმართულია სახესთან განთავსებული ხელისგული, ცერი ეხება  გაშლილი და სახისკენ მიმართული თითების წვერებს, მომდევნო ფაზაში წინ მიმართულია ხელისგული იმავე კონფიგურაციით; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ხარისხი“ _ გაშლილი და ფალანგებში მოხრილია საჩვენებლი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, ხელისგული სხეულისკენაა მიმართული, სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მხრების დონეზე.