ხაფანგი

7

ხაფანგი _  ცხოველთა დასაჭერი მოწყობილობა, მახე

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ღობე“ / „გარშემორტყმა“ _ წინ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით და ჩაკეცილი ნეკებით, ორივე ხელით სინქრონულად სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა და მომდევნო ფაზაში სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები იმავე კონფიგურაციით; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური, იკონური სიტყვა-ჟესტი „ხაფანგი“ _ ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ  მიმართულია ხელისგულები ფართოდ გაშლილი თითებით, ზევით განთავსებული მარჯვენა ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა ქვევით და ხელი ეხება მარცხენა ხელისგულს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.