კეფა

2

კეფა _  ადამიანის თავის უკანა ნაწილი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარცხნივ მიმართულია ხელისგული გაშლილი და ერთმანეთთან შეტყუპებული თითებით, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ და ხელი ეხება კისერს. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.