კარგი

092

კარგი  _  ისეთი, როგორიც საჭიროა, საჭირო თვისების მქონე, სასურველი, მოსაწონი

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული მუშტად შეკრული თითებით და ზევით აწეული ცერით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.