კაპიკი

1

კაპიკი  _   საბჭოთა ფულის უმცირესი ერთეული, მანეთის მეასედი

 

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია  მარცხნივ, ცერი  და საჩვენებელი თითი ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, კლაკნილი ტრაექტორიით სრულდება მოძრაობა მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.