კამათელი

2

კამათელი  _  ძვლის თეთრი პატარა კუბურა, რომლის გვერდებზედაც დაჩნეულია შავი წერტილები, ერთიდან ექვსამდე

 

ერთხელიანი, დინამიკური, პანტომიმური ჟესტი, მუშტად შეკრული თითებით  სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, სრულდება სწრაფი მოძრაობა წინ და ქვევით, ბოლო ფაზაში წინ მიმართულია ხელისგული ფართოდ გაშლილი თითებით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.