კახეთი

2

კახეთი  _ საქართველოს ერთ-ერთი კუთხე, მისი აღმოსავლეთი ნაწილი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული გაშლილი და  ფალანგებში ოდნავ მოხრილი თითებით, თავს ზემოთ განთავსებული ხელი მოძრაობს ქვევით და ეხება თავს. ჟესტი წარმოდგენილია თავის დონეზე.