ირიბი

4

ირიბი არაპირდაპირი, გვერდულად გავლებული, დახრილი, ალმაცერი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარცხნივ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და წინ მიმართული თითებით, სრულდება კლაკნილი ტრაექტორიის მოძრაობა წინ და მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.