იდაყვი

10

იდაყვი   მკლავის ის ნაწილი, სადაც ერთმანეთს უერთდება ზემხარი და ღერო, მკლავის მოღუნვის ადგილი გარედან

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, სტატიკური ჟესტი, მარჯვენა ხელისგული სხეულისკენაა მიმართული, გაშლილი და მარცხენა იდაყვზე მიდებულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, მხართან განთავსებული მარცხენა ხელისგული მუშტად შეკრული თითებით მიმართულია სხეულისკენ. ჟესტი სრულდება მკერდისა და მხრების დონეზე.