გუგა

052

გუგა    თვალის ფერად გარსში მოქცეული მრგვალი ხვრელი, საიდანაც შედის სინათლე, თვალისჩინი, ბაია

 

ერთხელიანი, დინამიკური, მითითებითი ჟესტი, ხელისგული მიმართულია მარჯვნივ, საჩვენებელი თითი გაშლილი და სახისკენ მიმართული, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა თვალისკენ. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.