გორა

3

გორა /გორაკი   მრგვლად ამაღლებული ადგილი, მცირე მთა, დიდი ბორცვი

 

ერთხელიანი, დინამიკური, იკონური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია ქვევით, ცერი ეხება გაშლილი თითების წვერებს, კლაკნილი ტრაექტორიით სრულდება მოძრაობა მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.