გონიერი

2

გონიერი     ჭკვიანი, აზრიანი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „აზრი“ ხელისგული მიმართულია სხეულისკენ, ცერი ეხება თითების წვერებს, ხელი შუბლს ეხება და სრულდება მოძრაობა წინ, ბოლო ფაზაში გაშლილი და ზევით მიმართულია თითები. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.