გიჟი

7

გიჟი    გადარეული, არანორმალური

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი სიტყვა-ჟესტი „გონება“ ხელისგული მიმართულია ქვევით, შუბლთან მიტანილია გაშლილი და ფალანგებში ოდნავ მოხრილი საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ცოტა“  ხელისგული მიმართულია ზევით, გაშლილი საჩვენებელი და ცერი თითების წვერები ერთმანეთს ეხება განმეორებითი მოძრაობით, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად. ჟესტი სრულდება სახისა და მკერდის დონეზე.