ღორმუცელა

10

ღორმუცელა   _ გაუმაძღარი, მსუნაგი, ბევრის მჭამელი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ღორი“ _ წინ მიმართულია სახის წინ განთავსებული ხელისგული, ცერი და საჩვენებელი თითი ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური, მითითებითი სიტყვა-ჟესტი „მუცელი“ _ სხეულისკენ მიმართულია მუცლის წინ განთავსებული ხელისგული ფართოდ გაშლილი თითებით, სრულდება განმეორებადი მორაობა წინ და უკან და ხელი ეხება მუცელს. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მუცლის დონეზე.