ღაბაბი

1

ღაბაბი    სიმსუქნისაგან წარმოქმნილი ნიკაპქვეშ ჩამონაზარდი 

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, ზევით მიმართულია ხელისგული გაშლილი და  ფალანგებში ოდნავ მოხრილი თითებით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.