ღაბაბი

2

ღაბაბი _   სიმსუქნისაგან წარმოქმნილი ნიკაპქვეშ ჩამონაზარდი

 

ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი ჟესტი, ზევით მიმართულია ხელისგული გაშლილი და  ფალანგებში ოდნავ მოხრილი, მარცხნივ მიმართული თითებით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.