გენაცვალე

8

გენაცვალე    საალერსო მიმართვის ფორმა, შემოგევლე! გეთაყვანე!

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური  სიტყვა-ჟესტი „საყვარელი“ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, საჩვენებელი თითი და ცერი  ერთმანეთს წვერებით ეხება და ეხება ყელს, დანარჩენი თითები გაშლილია; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური ფორმა სხეულისკენ მიმართულია მხრის დონეზე განზე გაწეული ხელისგული გაშლილი თითებით. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მხრების დონეზე.