გაზიარება

7

გაზიარება  განდობა, ვინმესთან თქმა, გამხელა, გამჟღავნება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, ცერები ეხება გაშლილი თითების წვერებს, სრულდება მონაცვლეობითი მოძრაობა სხეულისკენ და ხელები რიგრიგობით ეხება შუბლს თითების წვერებით. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.