გაზი

6

გაზი    აირი, ნივთიერების აიროვანი მდგომარეობა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია ზევით, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.