გაუგებარი

7

გაუგებარი ბუდოვანი, გაურკვეველი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია სიტყვა-ჟესტი „მძიმე“ ზევით მიმართულია მარჯვენა ხელისგული გაშლილი თითებით, მარცხენა ხელისგული იმავე კონფიგურაციით მიმართულია ქვევით, მარჯვენა ხელი ასრულებს მოძრაობას რკალური ტრაექტორიით და ზემოდან ედება მარცხენა ხელისგულს; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ადამიანი“   ხელისგული მიმართულია წინ, გაშლილი ცერით და საჩვენებელი თითით ღია წრეა გამოსახული, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე.